Збалансована годівля у свинарстві – шлях підвищення рентабельності галузі

Віктор Тимченко
Кандидат економічних наук
Президент
Асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої»
Голова Наглядової ради Центру підвищення ефективності в тваринництві

Микола Бабенко
Віце-президент
Асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої»
Генеральний директор
ТОВ «Єврокорм сучасна годівля»

Свинарство в Україні – галузь високорентабельна. Рівень рентабельності (під рентабельністю автори розуміють відношення чистого прибутку до собівартості) в 2010 році в свинарстві складає 30-40%, у 2009 році більше 50%. Для об’єктивності оцінки ефективності вирощування свиней нами введений критерій «чистий прибуток на 1 свиноматку в рік», показник якого має бути не меншим 10000 грн. в рік. Тим читачам чиї підприємства в 2009/2010 роках мають такий прибуток – стаття буде малоцікавою. Та перспектива отримання такого прибутку очікує не кожного власника підприємства свинарства. Чому?
 
Ця стаття направлена відкрити шляхи підвищення рентабельності у свинарстві через годівлю за умов подорожчання в Україні з серпня 2010 року на 30-40% зернових. Годівля – не єдиний фактор, що вливає на рівень прибутковості свинарства, але один з ключових. Дана стаття започатковує цикл публікацій по підвищенню ефективності свинарства як бізнесу.
Стаття буде корисною власникам підприємств свинарства, керівникам, економістам, технологам.

Матеріал є науково-практичним і має стати вінцем дослідження технології вирощування свиней в умовах України. Тут йде мова про комплексні дослідження в рамках проекту «Ефективне свинарство» створеного групою спеціалістів різних галузей знань з асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої», Інституту свинарства НААНУ, Інституту кормів НААНУ, ТОВ «Єврокорм сучасна годівля», а тепер вже і Центру підвищення ефективності в тваринництві.
Ми розділили годівлю свиней на два типи: годівля свиней для відтворення і годівля свиней для забою. Годувати свиней для забою слід чотирма комбікормами, так оптимізуються витрати і забезпечуються тварини необхідними в конкретний період росту поживними речовинами. Такий підхід є економічно обґрунтованим.
Годівля повнораціонними комбікормами, що вміщають продукти переробки сої, дозволить отримати фактичну собівартість за 180 днів 1 кг живої маси у 2010 році на рівні 11,0-12,0 грн. з ПДВ. Це можливо при витратах на корми не більше 8,0 грн. в собівартості 1 кг живої маси.
Нами розроблені та успішно впроваджуються технологічні регламенти з вирощування свиней, виробництва комбікормів.

Чотири види повнораціонних комбікормів:

Перший – передстартерний комбікорм. Період з 5 дня життя – по 42 день життя. Такий період використання корму передбачений при відлученні поросят від свиноматки на 28 день життя поросят. Оптимально продовжувати після 28 дня годівлю тим же кормом ще 14 днів (по 42 день життя), але не менше 7 днів. До 43 дня порося з’їдає 6 кг корму за ціною 8,5 грн. за 1 кг з ПДВ, тобто на 51 грн.

Другий – стартерний комбікорм. Період з 43 до 80 дня життя тварини. Потреба у кормі за 38 днів складає 40 кг за ціною 4 грн. за 1 кг з ПДВ, тобто на 160 грн.

Третій – комбікорм для І фази відгодівлі. Період з 81 до 120 дня життя тварини. Потреба у кормі за 40 днів складає 95 кг за ціною 3,0 грн. за 1 кг з ПДВ, тобто на 285 грн.

Четвертий – комбікорм для ІІ фази відгодівлі. Період з 121 до 180 дня життя тварини. Потреба у кормі за 60 днів складає 180 кг за ціною 2,0 грн. за 1 кг з ПДВ, тобто на 360 грн.

Всього за 180 днів по досягненню свинею 110 кг витрачено 321 кг повнораціонних комбікормів на загальну суму 856 грн. з ПДВ (ринкові ціни на сировину станом на 03.09.2010 року). Конверсія корму 2,9 кг на 1 кг приросту при вартості кормів 7,78 грн. на 1 кг приросту. Показник конверсії буде змінюватися в залежності від генетики, що наявна в господарстві.

При таких планових витратах та існуючій ціні на свиней – свинарство в Україні рентабельне. Оптимальна механізація виробництва та потокова технологія вирощування свиней приносить від 500 грн. з 1 голови на відгодівлі чистого прибутку, тобто більше 30% по відношенню до доходу (рентабельність реалізації) або більше 40% на інвестовані кошти (рентабельність інвестицій).

Свинина вирощена інтенсивно за 180 днів має більший вихід м’яса (від 60% до 75%) і буде відповідати І або ІІ категорії. Закупівельна ціна на таку свинину складає у вересні від 16 грн. з ПДВ за 1 кг живої маси. Це принесе валову виручку 1760 грн. з 1 голови.
Собівартість 11,45 грн. за 1 кг живої маси, в якій витрати на збалансовані корми складають 7,78 грн. є реальністю для меншості і бажанням для більшості власників підприємств свинарства в Україні.
Таку картину ми відмічаємо у підприємствах де годівля свиней здійснюється незбалансованими кормами. Умовно розділимо такі підприємства на дві групи: І – годівля частково збалансованими кормами і ІІ – годівля зерновим кормом.

Собівартість 1 кг живої маси у І групи підприємств із серпня 2010 року буде на рівні 16,0 грн., частка кормів в 1 кг приросту живої маси 10,5 грн. Період відгодівлі складе більше 190-200 днів, свинина в кращому випадку буде ІІ категорії, в гіршому ІІІ категорії, тобто максимальна закупівельна ціна 16,0 грн.
Собівартість 1 кг живої маси у ІІ категорії підприємств із серпня 2010 року становитиме 22,0 грн., частка кормів 14,5 грн. Період годівлі складе 300 днів і більше, свинина буде сальною з низьким виходом м’яса та закупівельною ціною 14 грн., що загрожує збитками до 8 грн. на кожному кг живої маси.
От і знаходять вихід такі підприємства не у зміні технології вирощування свиней, типу годівлі, селекції, а у зміні системи обрахунку собівартості живої маси, де в собівартість кормів зернові включають не за ринковими цінами, а за їх собівартістю в 500-700 грн. за 1 тонну.
У третьому тисячолітті годувати по старинці ризиковано, можна багато втратити.

Собівартість свинина вирощеної в країнах ЄС 9,0-11,0 грн. з ПДВ за 1 кг живої маси, тобто нижча від собівартості на більшості підприємств свинарства в Україні на 50% і більше. Закупівельні ціни в ЄС на рівні 12,0-13,0 грн. з ПДВ за 1 кг живої маси, однак плата у цих країнах здійснюється не за живою масою, а за забійною, тобто залежить від виходу м’яса і складає в середньому 15,0-17,0 грн. з ПДВ за 1 кг свинини в забійній масі. Ціни в Україні на оптових ринках на свинину в напівтушах були на рівні 23-25 грн. з ПДВ за 1 кг, тобто вищі на 50%.

Коли чогось маєш багато, не цінуєш. Ми вирощуємо до 2% світового об’єму зернових і щороку щонайменше 2,5 млн. тонн українське свинарство перевитрачає – переводить зерна в перегній, а це недоотриманий прибуток 3 млрд. грн. в рік.
Щоб бути конкурентним на світовому ринку, потрібно переходити на сучасні методи свинарства зокрема годівлю збалансованими повнораціонними комбікормами. Потрібно чітко дотримуватися технологічних карт годівлі.

Українське свинарство навіть у порівнянні з російським відстає. В Росії виробництво м’яса в 1,7 рази на аналогічному поголів’ї більше. В Росії планують збільшення обсягів виробництва м’яса свиней, а в Україні, до недавнього часу, планували збільшення поголів’я свиней.
Свині в Україні перетворюється у домашніх тварин, як коти і собаки, вирощування яких здійснюється не заради м’яса. Це жарт, але, як інколи кажуть, із елементами правди.

Причини застою свинарства у високій собівартості, що стимулює імпорт свинини в Україну з країн ЄС, Бразилії, США та інших. Єдиний спосіб протистояти імпорту це ставати українському свинарству конкурентоспроможним.

Для підвищення конкурентоспроможності українського свинарства, підвищення його рентабельності через зниження собівартості розроблений проект «Ефективне свинарство», створений Центр підвищення ефективності в тваринництві. Координує реалізацію проекту «Ефективне свинарство» асоціація «Українська асоціація виробників і переробників сої». Президент асоціації – Віктор Тимченко, обраний головою Наглядової ради «Центру підвищення ефективності в тваринництві».
Наша мета запровадити кращі вітчизняні та зарубіжні рішення у свинарстві націлені на зниження собівартості. Оптимізувати і стандартизувати виробничі процеси на підприємстві свинарства і підприємстві з виробництва комбікормів. Модель потокового виробництва свинини «Ефективне свинарство», схвалена Національною академією аграрних наук України, саме головне – приносить додатковий заробіток підприємствам де розпочалося її впровадження.
Робочою групою розроблений комплекс рішень з технології вирощування, годівлі, селекції і обліку. Така робота вимагає точності від кожного учасника групи, у нас високі кваліфікаційні вимоги до наших спеціалістів. Є приклади, що документально підтверджені, зменшення витрат на вирощування свиней на 53%, на корми на 67%. Така робота приносить задоволення, задоволення від зробленого, того, що здавалося б не можливим. Ми допомагаємо людям заробляти гроші, ставати самодостатніми, забезпеченими.

Навчання спеціалістів, що впроваджують модель «Ефективне свинарство» на підприємствах проходить в Інституті кормів НААНУ, Інституті свинарства НААНУ, Центрі підвищення ефективності в тваринництві. Центр займається і навчанням спеціалістів із свинарства і кормовиробництва з підприємств де проходить впровадження «Ефективне свинарство». А наприклад у лютому 2010 року в Інституті кормів НААНУ пройшли підготовку 100 викладачів-консультантів для поширення сучасних технологій в різних областях України, така робота продовжується і далі.

Послуги з впровадження моделі «Ефективне свинарство» платні, та витрати на впровадження в рази компенсовуються власнику за рахунок підвищення рентабельності підприємства. Вартість послуг визначається індивідуально в залежності від кількості витрачених годин і складності задач, що ми вирішуємо на підприємстві.

Можливості Центру по впровадженню «Ефективного свинарства» обмежені кількістю підготовлених спеціалістів. Ви можете звернутися до нас або самостійно ознайомиться з розробками, що допоможуть вам підвищити ефективність свинарства на вашому підприємстві через інформацію на створеному розробниками проекту «Ефективне свинарство» спеціалізованому інтернет-ресурсі «Свинарство в Україні», через публікації в спеціалізованих журналах, газетах. Впроваджувати «Ефективне свинарство» мають підготовлені у Центрі спеціалісти.

На кінець кілька рекомендацій по кормам і годівлі:

1. Робіть перехід на годівлю свиней повнораціонними збалансованими кормами. Ріст продуктивності тварин збільшується на 70-80% при подорожчанні 1 т корму на 30-40%. Собівартість живої маси зменшиться на 30-80%, а годівля збалансованими кормами повність окуповується і не потребує додаткових інвестицій так як зменшується в 2 рази потреба в кормах.

2. Використовуйте лише свіжий комбікорм, особливо при годівлі поросят до 80 днів життя. Оптимально якщо комбікорм був виготовлений не більше 15 днів тому. ДСТУ передбачає термін придатності 2 місяці з дати виготовлення. Наші дослідження в Інституті кормів НААНУ показали зменшення споживання комбікормів в залежності від часу їх виготовлення, а відтак і зменшення приростів.
 
3. Використовуйте передстартерний комбікорм виготовлений спеціалізованими підприємствами. Звичайно, технолог свинокомплексу може розрахувати необхідну кількість поживних речовинах для поросят, але перетравність компонентів є обмежувальним фактором для неспеціалізованого на виготовлені передстартерних комбікормів підприємства. Об’єм спожитого твариною комбікорму знаходиться у прямій залежності з перетравністю корму. Та чи доцільно підприємству з вирощування свиней заглиблюватися у технологію виготовлення кормів, споживання яких складає 2% по відношенню до всього корму на відгодівлі.

4. Зберігайте передстартерні і стартерні комбікорми поза свинарниками, а початі мішки ретельно закривайте щоб не набралися запаху свинарника.

5. Годуйте свиней на відгодівлі досхочу починаючи вже із стартерного комбікорму. Свині їстимуть кормів більше, ніж при нормованій годівлі, але середньодобовий приріст збільшиться більше і показник конверсії комбікорму буде нижчим, а значить і зменшиться собівартість. Приклад: нормування споживання комбікормів замість 3,5 кг до 2,5 кг на ІІ фазі відгодівлі збільшує показник конверсії корму з 3,0 кг до 6,0 і витрати на 1 кг приросту з 6 грн. до 12 грн.
6. Подбайте про якість питної води. Вона повинна відповідати нормам питної води для людей, особливо та, що споживають поросята.

7. Проведіть лабораторний аналіз в Інституті кормів НААНУ готових комбікормів на вміст протеїну і лізину, перевірте склад преміксів чи білкових концентратів на вміст лізину. Лізину в сирому протеїні має бути не менше: у передстартері 6,5%, у стартері 6%, І фаза відгодівлі 5,5%, ІІ фаза відгодівлі 5%. Вміст лізину в сирому протеїні впливає на засвоєння тваринами білку, що надходить з кормом.

8. Використовуйте в раціонах продукти переробки сої. Годівля тварин це перехід білку з рослинної форми у тваринну і чим ближчі за структурою будуть білки тим ефективніший буде перехід. Соєвий білок є самим близьким за складом тваринному білку. В кормах вміст продуктів переробки сої має бути не менше: стартері – 20%, І фазі відгодівлі – 15%, ІІ фазі відгодівлі – 5%. У виборі сировини слід порівнювати ціни у комплексі із вмістом протеїну і вміст жиру. В 2009/2010 дешевше на 20-30% використовувати повножирову експандовану сою, що має високі показники по збереженню поживних речовин і знешкодженню антипоживних у соєвих продуктах Інституту сої (м. Глобино).

9. Контролюйте приріст свиней щомісячно, оптимально, якщо є можливість відібрати контрольні 10% тварин від кожної вікової групи. Такий контроль допоможе швидко реагувати у разі зменшення приросту і зменшити втрати. Зважування всього поголів’я небажане так як є стресом для тварин, який призведе до часткової втрати живої маси.

10. Не рідше 1 разу в місяць здавайте санітарний брак. Годівля тварин, що мають проблеми із здоров’ям, що не можуть бути усунені – безперспективна. Такі тварини дають середньодобові прирости 100-200 г, а споживають корми на рівні із іншими.

11. Не перетримуйте свиней на відгодівлі. При високих цінах на корми оптимальною є забійна вага свиней 105 кг.

12. Забезпечте годівлю свиноматок нормовано відповідно до їх потреб на кожному технологічному періоді. Вага поросят при народженні, багатоплідність свиноматки, її молочність, здоров’я поросят залежать від годівлі свиноматок.

У наступних статтях ми розкриємо нормативні вимоги до сировини для виготовлення комбікормів для кожної віково-статевої групи, вимоги до технології приготування кормів, а також чекайте на публікації по системі організації праці, заробітної плати, обліку, тощо.
ТОВ «Єврокорм сучасна годівля» є співавтором технологічних регламентів з виробництва комбікормів і сьогодні ми постачаємо своїм партнерам як сировину для виготовлення повнораціонних комбікормів так і готові комбікорми для підприємств свинарства в різних областях України. Географія виробництва компанії розширюється, зараз комбікорми ми виготовляємо в Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Скрізь технологічний процес стандартизований до наших регламентів, використовується лише перевіреної якості сировина, налагоджений лабораторний контроль як сировини так і готової продукції у Інституту кормів НААНУ.

Ви можете підвищити ефективність свинарства негайно звернувшись до нас.

«Свинарство в Україні»
 Галузевий інформаційний портал www.pig.com.ua

04.10.2010 16:51
Похожие статьи

15.05.2012

Какао — не только вкус, любимый с детства, но и полезный продукт для организма. В бобах «шоколадного дерева» содержится множество полезных для организма веществ, в особенности для женщин.

25.05.2015
Гуси – одна из крупнейших домашних птиц, разводимая птицеводами. Основной продукт, получаемый от гусей это вкусное диетическое мясо. Низкая яйценоскость не позволяет в полной мере использовать яйца гусей для питания и для продажи.
09.07.2016
Курдючных баранов называют еще мясо-сальными, так как основная продуктивная направленность этих видов — мясо и сало.
26.05.2017
Яйцо - уникальное изобретение природы, которое содержит в себе одновременно и семя жизни, и полный набор веществ для ее развития.
01.04.2018
Чемерица — это травянистое ядовитое растение. Корневище этого растения содержит: алкалоиды, смолы, тритерпеноиды, сахар, камеди, жирные масла, и так далее. Преобладает чемерица в Европе Средней Азии и Малой Азии. Растет чемерица на лугах и полях.

© 2012-2017 ЧП «Гарант Агро». Все права защищены. Портал не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса. При копировании материалов сайта, ссылка на портал обязательна